Bir Aracı Kurum için, ABD Piyasalarında Kote Hisse Senedi ve Opsiyonlara Erişim Sağlayacak Çoklu Varlık Alım-Satım Platformu
Örnek çalışma

Bir Aracı Kurum için, ABD Piyasalarında Kote Hisse Senedi ve Opsiyonlara Erişim Sağlayacak Çoklu Varlık Alım-Satım Platformu

Müşteri Hakkında

Müşteri, 2010’ların başlarından itibaren faaliyette olan tescilli bir aracı kurumdur. Kendi müşterilerine hem ileri düzey alım-satım platformlarına erişim, hem de bireysel, kurumsal ve alternatif yatırım hizmetleri sunmaktadır.

Sorun

Müşteri, ABD’de yerleşik olmayan yatırımcılara ABD piyasalarında kote hisse senetleri ve opsiyonlarda işlem yapma olanağını sunmak istiyordu. Bu olanak hem doğrudan alım-satım, hem de CFD türev aracı şeklinde sağlanmalıydı. Dolayısıyla, ABD ve diğer piyasalara erişim sağlayacak, kendilerine ait bir çoklu varlık alım-satım platformu inşa edilmeliydi.

Çözüm

Müşteri Devexperts ile irtibat kurarak alım-satım platformu geliştirilmesi talebini iletirken, finans yazılımları ve özellikle de alım-satım platformları konusundaki geçmiş başarılarımızın farkındaydı. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların müşteriye sunduğu her hizmet ve yazılım kalemi için ayrı ayrı entegrasyon kurulmasının gerekmesi, projenin teknolojik bakımdan zorlu tarafını teşkil etmekteydi. Projenin Devexperts’e düşen tarafı, web ve mobil için alım-satım platformu kullanıcı arayüzleri, ve kendi kullanıcı arayüzüne sahip olan bir risk yönetim sistemi geliştirmekti.

Projenin ilk safhasında, kullanıcı arayüzü de dâhil olmak üzere tam teşekküllü bir risk yönetim sistemi teslim edilmiştir. Bu sistem sayesinde müşterinin çalışanları; hesapları, işlemleri, emirleri, pozisyonları ve aracılık operasyonları ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri diğer tüm bilgileri filtre uygulayarak görüntüleme olanağına kavuşmuştur. Sistem kredili hesaplar üzerinde hem manuel, hem de otomatik ayar şeklinde risk kontrolü yapmak için de kullanılabilmektedir. Arayüz web tabanlı olup, gösterilen öğelerin yerleşiminde dinamik bir yaklaşım benimsenmiştir.

Pozisyon ve emir defteri

Müşteri için hazırlanan alım-satım platformu, hisse senedi ve opsiyonlarda alım-satım hizmeti sunan aracı kurumlar için geliştirdiğimiz platform olan DXtrade XT üzerine inşa edilmiştir. Sistemin arka tarafında yoğun bir geliştirme faaliyeti sürdürülmüş, DXtrade XT’ye kredili alım-satım algoritması, açığa satışlarda ödünç alınabilirlik kontrolü, ve bu konuda veri sağlayan kuruluşlar ile entegrasyon işlevleri eklenmiştir. Ayrıca, FIX API üzerinden algoritmik işlem yaptırma ve arka ofis hizmeti veren bir üçüncü taraf ile otomatik mutabakat işlevleri eklenmiştir.

Nihayetinde, müşterinin vizyonu ile uyumlu olan, markası müşteriye ait olan, özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü bulunan modern bir platform ortaya konmuştur. Müşterinin detaylı gereksinimleri tamamıyla karşılanmıştır. Üzerine çok kafa yorulmuş olan kullanım kolaylığı, ve trader’lar için ilave araçlar sayesinde, sektör de kendine özgü, yeni bir arayüz kazanmıştır.

Sonuçlar

Web ve mobil kullanıcı arayüzlerinden, ve kendi kullanıcı arayüzüne sahip olan bir risk yönetim sisteminden oluşan, özelleştirilmiş alım-satım platformu müşteriye teslim edilmiştir. Platform çeşitli finansal hizmet sağlayıcıları ile de entegre edilmiştir.

Platform sayesinde müşteri, trader’larına ABD ve diğer piyasalara erişim olanağı sağlayabilmiştir. Aynı zamanda, ABD’de yerleşik olmayan kişilere ABD piyasalarına kote olmuş olan hisse senedi ve opsiyonlarda doğrudan veya CFD türevi şeklinde işlem yapma olanağı sağlanmıştır.

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim