Risk Yönetimi ve İşlem Öncesi Kontroller

Risk Yönetimi ve İşlem Öncesi Kontroller

İçinde çok detaylı tanımlamalar yapılabilen risk yönetimi aracı ile, aracı kurumlar fiyat tarifelerinden uygulama stratejilerine kadar her şeyi kontrol altında tutabilmektedir
Dealing Modülü, Devexperts’in çoklu varlık alım-satım platformu DXtrade’in bir bileşenidir. Müşterilerine tezgâh üstü ürünler (kaldıraçlı FX, spread bet, CFD ve FX opsiyon) sunan aracı kurumlar bu modülü risk yönetimi ve işlem öncesi kontrolleri için kullanmaktadır. Modül çeşitli analiz teknikleri, özelleştirilebilir risk uyarıları ve portföy modelleme işlevleri sunmaktadır. Foreks hizmeti veren aracı kurumların maruz kaldığı riskler gerçek zamanlı takip edilerek yönetilebilmekte, işlem gerçekleşme süreci üzerinde tam kontrol sağlanmakta, aynı zamanda kotasyonların piyasa seviyelerinden sapma riski de yönetilebilmektedir.

Gerçek Zamanlı Risk Yönetimi

Müşterilerin maruz kaldığı riskler otomatik olarak veya maruz kalınan risk izleme aracı (exposure monitor) kullanılarak hedge edilebilmektedir

3. taraf platformlarında gerçekleşen hedge işlemlerinin de takip edilebilmesi için, bunlar manuel olarak girilebilmektedir

Hem döviz cinsi bazında, hem de döviz işlem çifti bazında risk takibi yapılabilmektedir

Hesapları ve hesap gruplarını ayrı ayrı izlemeye yarayan filtreleme mekanizmaları mevcuttur

Net Açık Pozisyon ekranı ile toplam risk izlenerek yönetilebilmektedir

Aracı kurumun hedge edilmiş pozisyonları buna özel bir widget vasıtasıyla izlenebilmektedir

İşlem Gerçekleşme Ayarları

İşlem gerçekleşme kuralları

Müşteri, finansal araç ve grup düzeylerinde A ve B defter ayarları yapılabilmektedir

Akıllı emir yönlendirme kuralları

Belirli bir eşik değerin üzerindeki işlemler manuel olarak gerçekleştirilebilmektedir

Maruz kalınan risk limitleri

Maruz kalınan riskin yönetilmesi için hesap ve/veya finansal araç bazında risk limit değerleri tanımlanabilmektedir

Hız tümsek ayarları

Emir sayısına sınırlama getirerek toksik emir akışı ve zamanlama bazlı arbitraj işlemleri kontrol edilebilmektedir

Kademeli teminat ayarları

Büyük tutarlı işlemlerden kaynaklanan risk yönetilebilmektedir

Teminat ayarları

Çeşitli platformların farklı teminat kurallarına uyum sağlanabilmekte, menkul kıymet kodu, grup ve münferiden müşteriler bazında teminat tanımlanabilmektedir

Collar işlemleri

Piyasa fiyat seviyesinden sapma gösteren işlemler otomatik olarak saptanarak reddedilebilmektedir

Her şeyi durdurma butonu

En kötü durum senaryosu olarak; tüm emirler iptal edilebilmekte ve yeni pozisyon açılması engellenebilmektedir

Fiyat Yönetimi

Durgun kotasyon izleme aracı

Müşterilerin piyasadan sapmış veya eskimiş fiyatlarla işlem yapması engellenebilmektedir

Aşırı sapma gösteren verileri filtreleme araçları

Piyasadan sapma gösteren fiyatlar engellenebilmektedir

Yedek sistemlere otomatik geçiş

Fiyat akışında kesintiye meydan vermeyerek durgun fiyat riski azaltılabilmektedir

Hesap Yönetimi

Hesapların yönetilmesi ve izlenmesi

Müşteri hesaplarını yönetmek ve izlemek için ihtiyaç duyduğunuz her şey Aracı kurum, widget’ları kullanarak çok sayıda hesabı, hesap grubunu veya metriği gerçek zamanlı olarak izleyebilmektedir. Aracı kurum aynı zamanda hesaplara etiket koyarak büyük tutarlarda işlem yapan veya bazı rahatsız edici davranışlar sergileyen trader’ları ayırt edebilmektedir. Her widget üzerinden çok katmanlı etiket filtrelemesi yapılabilmektedir. 

Alım-Satım Takvimi

Alım-satım takvimi kullanılarak işlem saatleri ve tatil günlerinin belirlenmesi ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılabilmektedir. Aracı kurum, bir veya bir grup finansal araç için ayrı ayrı alım-satım seans saati belirleyebilmektedir.  Tanımlama yapılırken UTC, GMT, Londra veya New York saat dilimleri kullanılabilmekte, böylece piyasa farklılıkları sorun olmamaktadır.

Müşteri pozisyonunu yöneterek müşteri adına işlem yapmak

Bekleyen emirler ve piyasa emirleri piyasa fiyatından veya belirli bir fiyattan gerçekleştirilerek müşteri adına işlem yapılabilmektedir. Müşteri adına işlem doğrudan hesaptan, hesap listesinden, pozisyon listesinden veya emir liste widget’larından yapılabilmektedir.

Aracı kurum görüntüleme ekranları ile pozisyon izleme

Dealing Modülü pozisyon ve emirleri hem müşteri, hem de aracı kurum perspektifinden gösterebilmektedir. Bu sayede aracı kurumlar pozisyonlarını (A/B defteri) ve maruz kaldıkları riski net olarak görerek yönetebilmektedir.

İşinizi geliştirirken size yardımcı olalım

Bir telekonferans veya toplantı ayarlamak için bizimle iletişime geçin

İletişim