Yürürlük Tarihi: 22 Mart 2019

İdari merkezi Trinity House, Charleston Road, Ranelagh, Dublin 6, D06 C8X4, Ireland adresinde bulunan, finans yazılımları geliştiren bir şirket olan Devexperts Ireland Limited (“Tarafımız”, “Devexperts”), Tarafımıza iletebileceğiniz kişisel bilgilerinizi korumayı, yürürlükte bulunan gizlilik kurallarına uymayı ve bu konuda güvenilir, şeffaf ve sorumlu bir tavır ile hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

İşbu Devexperts Gizlilik Politikası (“Politika”), kullanıcıların (“Tarafınız”) Devexperts.com (https://devexperts.com/) adresinde yer alan internet sitesinde (“Site”) dolaşırken, site üzerinden Tarafımız ile iletişime geçerken ve bu eylemler ile ilgili olarak sağladıkları Kişisel Verilerin işlenmesi hususunu düzenlemektedir. Sitemizi kullanmaya devam ederek, işbu Politika ile mutabık kalmaktasınız.

Bunun yanı sıra, Tarafımızca sağlanan uygulamaları veya eklentileri (sırasıyla, “Uygulama(lar)”, “Eklenti(ler)”) indirdiğinizde, bunlara kayıt olduğunuzda veya bunları kullandığınızda, son kullanıcı lisans sözleşmelerinde yer alan Gizlilik Politikasına yapılan atıf, ayrıca Uygulama veya Eklenti içinden Gizlilik Politikasına yapılan herhangi bir atıf, işbu Politikaya ve Politikanın Devexperts Uygulamalarının ve Eklentilerinin kullanılması ile ilgili özel kısımlarına yapılmış sayılacaktır. Uygulamayı veya Eklentiyi indirmek, bunlara kaydolmak veya bunları kullanmak işbu Politika ile mutabık kaldığınız anlamına gelmektedir. İşbu Politika ve ilişkili olduğu son kullanıcı lisans sözleşmesinin hükümleri arasında bir uyuşmazlık görülürse son kullanıcı lisans sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.

İşbu Politikayı, üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, devlet makamlarından, kanunlardan, mevzuattan, mahkeme celplerinden, diğer idari veya hukuki süreçlerden veya mahkeme emirlerinden kaynaklanan sebeplerle zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. İşbu Politikada yapılan değişiklikler kanunlarda aksi bir hüküm bulunmadıkça, ilgili değişikliğin Sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girecektir. Politikada değişiklik yapılması durumunda, Tarafınız Politikanın üst kısmında yer alan yürürlük tarihinin değiştirilmesi yolu ile bilgilendirilecek ve yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekmesi durumunda, Tarafınıza bildirim gönderilecektir (e-posta kullanılabilir).

VERİLERİN KORUNMASI

A.TARAFINIZA AİT BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI

İnternet Sitemizde dolaşırken, siteye kaydolurken, sipariş verirken veya Canlı Sohbet işlevini kullanırken, Kişisel Verilerinizi girmeniz istenebilir. Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda alınmakta ve işlenmektedir:

 • Sitemizin kullanıma sunulabilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • Talep, istek ve sorgularınıza yanıt verilebilmesi;
 • Bu Politikada gerçekleşen önemli değişiklikler hakkında Tarafınıza bilgi verilmesi;
 • Kanunların ve/veya mevzuatın getirdiği koşullara uyulması, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapılması;
 • Tarafımızın, Tarafınızın ve diğer kişilerin haklarının korunması, iş yapma tarzımızı belirleyen ileri düzey standartların korunması.

Uygulamalarımızın kullanıcılarından biri iseniz, Kişisel Verileriniz ilave bazı amaçlar için de kullanılabilecektir.

Uygulamanın indirilmesi ve kullanılması ile söz konusu olan bu ilave amaçlar şunlardır:

 • Uygulamaya erişimin yetki dâhilinde sağlanması, Uygulamalarımızın ve bunlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • Kullandığınız Uygulama ile ilgili yorum ve isteklerinizi yanıtlamak da dâhil olmak üzere, Tarafınız ile haberleşilmesi;
 • Uygulamamız hakkında geri bildirim istenmesi;
 • Kullanmakta olduğunuz Uygulama ve devam eden abonelikleriniz ile ilgili değişikliklerin Tarafınıza bildirilmesi.

Uygulamayı indirdiğiniz zaman, Uygulama bazı Kişisel Verilerinizi almaktadır. Uygulama içinde hesap açarak kaydolduğunuzda ise, alınan Kişisel Veri kalemleri daha fazla olabilir. Kayıt olmak isteğe bağlı olmakla birlikte, Uygulamanın bazı özellikleri sadece kayıtlı kullanıcılara sunuluyor olabilir.

Eklentilerimizden birinin kullanıcısı iseniz kişisel verileriniz sadece kullanmakta olduğunuz eklenti ile ilgili isteklerinizin yanıtlanması amacı ile kullanılacaktır. İlgili Eklentiyi indirdiğinizde veya kullandığınızda Tarafınıza ait herhangi bir Kişisel Veri Tarafımızca toplanmamaktadır.

Bazı durumlarda, Kişisel Verileriniz pazarlama ve reklam amaçları için de kullanılabilecektir.

Devexperts’te mevcut olan bir iş fırsatı için başvurmak isterseniz Kişisel Verileriniz üç kaynaktan toplanabilecektir: 1) Doğrudan şahsınızdan, 2) Tarafınızca belirtilmiş olan referanslarınızdan, 3) Kamuya açık kaynaklardan. Toplanan veriler, vasıflarınızın ve söz konusu pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Tarafınız ile haberleşilmesi, gerekli test ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, işe alım sürecinin kayıtlarının tutulması ve işe alınıp alınmayacağınıza dair kararın verilmesi amaçları ile kullanılacaktır.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMA ŞEKLİ

Kişisel Verilerinizin korunması için uygulanan önlemler şunlardır:

 • Kişisel Veriler, Veri Koruma Kanunlarına uygun şekilde ve sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Yukarıda belirtilen amaçların dışında veri işlenmesi Tarafınızca yazılı olarak verilen bir talimata istinaden gerçekleşebilmektedir. Tarafınızca verilen talimat Tarafımızı bağlayan mevzuata aykırılık teşkil ederse bu durum da Tarafınıza bildirilecektir.
 • Tüm Kişisel Veriler gizli tutulmaktadır.
 • Kişisel Verilere erişim sadece çalışanlarımıza ve Tarafınız ile haberleşebilmemiz ve Uygulamayı kullandırabilmemiz için söz konusu verilere erişmesi gereken hizmet sağlayıcı kuruluşlara verilmektedir.
 • Kişisel Verilere yetkisiz erişimi, verilerin yok edilmesini, başkaları ile paylaşılmasını, başkalarına aktarılmasını veya diğer herhangi bir uygunsuz kullanımı engellemek için gerekli olan teknik, örgütsel ve fiziki güvenlik önemleri alınmaktadır.

Bu önlemler ise şunlardır:

 • Tarafınıza ait bilgilere sadece görevlerini yerine getirmek için bunlara erişmesi gereken personelin ulaşabilmesi için dâhili erişim kontrolleri uygulanmaktadır.
 • İlgili personelimize gizlilik ve güvenlik politikalarımız ve uyum sorumluluklarımız hakkında eğitim verilmektedir.
 • Veri kayıplarına karşı önlem olarak, Devexperts’in topladığı verilerin düzenli olarak yedekleri alınmaktadır.
 • Bilgilerin güvenliğini sağlamak için teknik kontroller uygulanmaktadır. Örneğin ve bunlarla sınırlı olmaksızın, şifreleme, güvenlik duvarları, şifre ile koruma.
 • Gerek personelin, gerekse teknik altyapının kurallara uygun şekilde çalışmasının sağlanmasına yönelik olarak; güvenlik prosedürlerimiz düzenli olarak test edilmekte, yine düzenli olarak kötücül yazılım ve kırılganlık taramaları yapılmaktadır.
 • Sistemlerimizde yer alan bilgilere erişerek zarar vermeye çalışan üçüncü tarafları tespit etmek ve engellemek için harici erişim kalkanları kullanılmaktadır.
 • Felaket kurtarma ve iş sürekliliği programları hazır tutulmaktadır.
 • Yazılı talebiniz üzerine, Tarafımızca tutulan Kişisel Verilerinize erişme, gözden geçirme ve güncelleme olanağı sağlanmaktadır.
 • Verilerinize gerek kazara, gerekse kasti olarak yetkisiz bir erişim gerçekleşmesi, verilerin yok edilmesi, başka yerlere aktarılması veya veriler ile ilgili başka türden bir uygunsuz olayın gerçekleşmesi durumunda, Tarafımız söz konusu gelişmeden haberdar olur olmaz Tarafınızı derhal bilgilendirmektedir.
 • Yazılı talebiniz üzerine, B maddesinde belirtilen hususlara uymakta olduğumuzu gösteren her türlü bilgi tarafınıza iletilmektedir.
 • Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında aldığımız güvenlik önlemlerinin uygunluğu denetlenmektedir.
 • Kişisel Verilerinizde son gerçekleşen güncellemeden itibaren 5 yıl sonra, Uygulama sisteminizden kaldırıldığında ve/veya verilerin işlenmesine dair rızanızı yazılı bildirimde bulunarak kaldırdığınızda, tercihinize bağlı olarak, verileriniz silinmekte veya Tarafınıza iade edilmektedir. Silinme veya iade edilmenin teknik olarak imkânsız olması, Kişisel Verilerin Tarafımızca kanunen saklanmak zorunda olması gibi durumlar hariçtir. Kanundan kaynaklanan sorumluluk sona erdiğinde verileriniz silinmektedir.

C.TARAFINIZA AİT BİLGİLERİN TARAFIMIZCA PAYLAŞILMA ŞEKLİ

Bazen, yürürlükteki kanunların elverdiği ölçüde, Tarafınıza ait bilgiler üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile (örneğin, kredi kart operatörleri, veri barındırma merkezleri) ve yetkili makamlar ile aşağıdaki şartlar dâhilinde paylaşılabilmektedir:

 • Bağlı Şirketlerimiz. Tarafınız için yürütülen işe alım süreci kapsamında, Devexperts’in küresel bir şirket olmasından dolayı, yurtdışında bulunan Devexperts ofisleri de konuya dâhil olabilir. İşe alım sürecinin her iki taraf için de verimli bir şekilde yürümesini teminen, Tarafınıza ait Kişisel Veriler söz konusu bağlı şirketler ile paylaşılmaktadır. AB dışında bulunan bir ülkeye veri aktarımı yapılacağı zaman, mutlaka Tarafınıza bilgi verilecek ve özel rızanız istenecektir. Söz konusu işlemlerde aşağıda yer alan “D. Rıza” ve “G. Uluslararası Aktarımlar” başlıkları altında yer alan hükümler uygulanacaktır.
 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşlar. Tarafınıza ait bilgiler, Tarafımız adına bazı işlevleri (örneğin, barındırma veya operasyon) yerine getiren üçüncü taraflar ile paylaşılabilecektir. Söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşlara, Tarafınıza ait bilgilerin, paylaşılma amacı dışında kullanılması için bir yetki verilmemekte, aynı zamanda söz konusu bilgilerin yetkisi bulunmayan başka taraflar ile paylaşılması için de bir yetki verilmemektedir. Söz konusu üçüncü taraflara yönelik olarak, Tarafınıza ait bilgilere yetkisiz erişilmesini ve bu bilgilerin yetkisiz işlenmesini engellemek üzere, uygun güvenlik önlemlerini alma şartı getirilmektedir.
 • Yetkili Makamlar. Tarafımızın veya başka kişilerin haklarını, çıkarlarını ve/veya varlıklarını korumak için veya acil durumlara müdahale edebilmek için; veri paylaşımının yürürlükteki herhangi bir kanuna, mevzuata veya hukuki sürece uygun olduğu, veri paylaşımına yürürlükteki herhangi bir kanun, mevzuat veya hukuki süreç tarafından müsaade edildiği veya veri paylaşımının zorunlu tutulduğu kanaatinde isek Kişisel Verileriniz adli makamlar, mahkemeler ve devlet organizasyonu içinde bulunan çeşitli idari birimler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Tarafımızca yukarıda C kısmında sayılan kuruluşlara aktarıldığında, söz konusu aktarımın Kişisel Verilerin korunması bakımından akdi yükümlülüklere bağlanması ve söz konusu yükümlüklerin B kısmında belirtilenler ile aynı seviyede olması sağlanacak, aynı zamanda söz konusu aktarımı takiben üçüncü taraflarca gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Tarafımız Tarafınıza karşı sorumlu olacaktır. Ancak, üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşların ayrıca ve kendilerine özgü gizlilik politikaları mevcut olabilir. Bundan dolayı, Kişisel Verilerinizin güvenli bir işlenmesi için Tarafımızca en iyi gayret ilkesi çerçevesinde önlem alınmasını müteakip, söz konusu kuruluşların eylemleri için Tarafımızın bir sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Devexperts bir birleşme, şirket satın alma veya varlık satışı işleminin tarafı olduğu takdirde, Bilgilerin gizliliğini korumaya devam edecek ve Bilgiler farklı bir gizlilik politikasına tabi olacağı zaman bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunacaktır.

D. RIZA

Sitemizi kullanmaya devam ederek, işbu Politikaya ve Kişisel Verilerinizi işleme şeklimize rıza göstermektesiniz. Politikamıza rıza göstermediğiniz takdirde, istekleriniz yanıtlanamayacak ve Tarafınız ile herhangi bir iletişim gerçekleştirilemeyecektir.

Uygulamamızın kullanıcısı iseniz Uygulamanın indirilmesi ve/veya Uygulamaya kayıt olunması suretiyle, bazı kurallara tabi olursunuz.

Başka bir kuruluş adına hareket etmekteyseniz D.1 maddesi hükümlerine, Uygulamayı kendi adına kullanan bir gerçek kişi iseniz D.2 maddesi hükümlerine uyulması gerekmektedir.

(1) Tarafınızda Uygulamanın indirilmesi ve kullanılması ile ilgili olan tüm kişilerin, Kişisel Verilerinin Tarafımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşlar veya bu sayılanlar adına hareket eden denetçi kuruluşlar ile paylaşılmasına, özellikle de üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşların politikaları ve düzenleyici kurumların kuralları çerçevesinde ileride tekrar bu sayılan kuruluşlara aktarılmasına rıza gösterdiklerini taahhüt etmektesiniz. İlgili kişilerin vereceği söz konusu rızanın, sayılan kuruluşların gerektiğinde Kişisel Verilerin doğrulanması veya Tarafınıza ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak Kişisel Verileri gözden geçirebileceği, toplayabileceği ve muhafaza edebileceğine dair haklarını içermesi gerekmektedir.

(2) Tarafınıza ait Kişisel Verilerin Tarafımızca işlenebilmesi için rıza göstermektesiniz. Tarafınıza ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacına yönelik olarak, kişisel verilerin gözden geçirilmesi, toplanması ve muhafaza edilmesi için Yürürlükteki kanunlar uyarınca Tarafımıza, üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşlara ve sayılanların adına hareket eden denetçi kuruluşlara ileride tekrar bir rıza göstermeniz gerekiyor ise, söz konusu rızayı vereceğiniz hususunda mutabık kalmaktasınız. Sayılan kuruluşların gerektiğinde Kişisel Verilerin doğrulanması veya Tarafınıza ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak Kişisel Verileri gözden geçirme, toplama ve muhafaza etme haklarının bulunduğu hususunda da mutabık kalmaktasınız.

Devexperts’te mevcut bir iş fırsatı için başvuru yaparsanız işveren sıfatı ile mevcut pozisyon için en uygun adayı bulmak amacı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Kişisel Verileriniz işlenecektir. Kişisel Verilerinizin yurtdışında bulunan Bağlı Şirketlerimize aktarılması söz konusu olursa Tarafınızın ayrıca rızası alınacaktır. Tarafınızca ilgili rıza verilmediği takdirde, mevcut şartlar dâhilinde işe alım değerlendirme süreci sürdürülmeye çalışılacak, ancak şirket içi işe alım prosedürlerinin gereği olarak başvurunuzun reddedilmesi gerekebilecektir.

İlgili bir Eklentinin indirilmesi ve kullanılması hakkında Tarafımız ile iletişime geçmeniz, bu Politikaya onay verdiğiniz ve Tarafımızca Kişisel Verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğiniz anlamına gelmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Yerel kanunlara tabi olarak, Kişisel Verileriniz ile ilgili belli bazı haklarınız söz konusu olabilir. Koşullara göre değişebilen bu haklardan bazıları şunlardır: Kişisel Verilere erişim; Tarafımızda tutulan Kişisel Verilerin düzeltilmesi; Kişisel Verilerin silinmesi, Kişisel Verilerin kullanımının sınırlandırılması, Kişisel Verilerin kullanılmasına itiraz edilmesi, Kişisel Verilerin kullanılabilir bir elektronik formatta alınarak üçüncü bir tarafa aktarılması (veri taşıma hakkı olarak da bilinmektedir), verilerin korunması ile ilgili yetkili makamlara şikâyette bulunulması ve Kişisel Verilerin kullanımına dair verilmiş rızanın geri çekilmesi. Haklarınızı kullanmak için veya söz konusu haklar hakkındaki sorularınız için privacy@devexperts.com adresinden, Uygulama üzerinden veya konu Eklentiler hakkında ise intdev@devexperts.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.Uygulamanın sisteminizden kaldırılması ile Kişisel Verilerin alınmasına son verilebilir. Uygulamayı kaldırmak için mobil cihaz içinde, mobil uygulama mağazasında veya kullanılan ağ içinde sunulan standart kaldırma işlevleri kullanılabilir.

Kişisel Verileriniz Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) tahtında işlenmekte ise haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Veriye erişme, düzeltme, silme ve işlenmesini kısıtlama hakkı;
 • Veri işlenmesini kısıtlama hakkı;
 • Veri işlenmesine itiraz etme hakkı;
 • Verileri başka yere taşıma hakkı;
 • Şikâyette bulunma hakkı.

Kişisel Verilerinizin herhangi bir kısmının üçüncü bir taraf ile paylaşılmamasını isterseniz veya Kişisel Verilerinizin Tarafımızca toplanma veya kullanılma amaçlarını sınırlamak isterseniz bu taleplerinizi privacy@devexperts.com adresine e-posta göndererek, Uygulama üzerinden veya söz konusu talep Eklentiler ile ilgili ise intdev@devexperts.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Ancak şu hususa dikkatinizi çekmek isteriz ki; Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında bazı sınırlamalar getirmeniz, Uygulama üzerinden hizmet vermemizi ve Tarafınıza gerektiği gibi yardım sunmamızı engelleyebilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Tarafımıza sağlanmış olan tüm Kişisel Veriler ile ilgili olarak, herhangi bir eyleminiz veya ihmaliniz ile Tarafımızın ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kuruluşların Veri Koruma Kanunlarını ihlal etmesine yol açmamanız gerekmektedir.

Tarafımıza ait bir Uygulamayı ve/veya Eklentiyi indirdiğiniz, bunlara kaydolduğunuz veya bunları kullandığınız takdirde, Kişisel Veri sağlanması ile ilgili bazı ilave yükümlülükleriniz doğmaktadır.

Ayrıca, aşağıdaki hususlar ile mutabık kalmaktasınız:

 • Tarafınızca (ve varsa veri mevzuatı bağlamındaki ilgili kişiler tarafından) Uygulama kullanılırken Veri Koruma Kanunlarına uyulacağını beyan ve taahhüt etmektesiniz;
 • İşbu Politika hükümlerine uymak için yapılması gerekenler, hazırlanması gereken belgeler veya yerine getirilmesi gereken başka bir şey, Tarafınızca yapılacak, hazırlanacak veya yerine getirilecek veya Tarafınızca yapılması, hazırlanması ve yerine getirilmesi sağlanacaktır.

G. ULUSLARARASI AKTARIMLAR

Tarafımız uluslararası bir şirket olup, Sitemiz, Uygulamalarımız ve Eklentilerimiz öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan sunucular üzerinde tutulmakta ve bu konumda işletilmektedir. Siteye Tarafınızca erişilebilmesini sağlamak veya Tarafınıza Uygulama ve/veya Eklentiyi kullandırabilmek için Kişisel Verilerinizi bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkeden başka bir ülkeye gönderebilir ve bu diğer ülkede muhafaza edebiliriz. Bu diğer ülke, Kişisel Verileriniz için aynı düzeyde koruma sağlamayabilir. Söz konusu ülkede uygulanan veri koruma seviyesinin yetersiz görüldüğü durumlarda, Kişisel Verilerinizin gizliliğinin sağlanmasını teminen, üçüncü bir tarafa veri aktarımı yapılabilmesi için, (i) üçüncü tarafın Kişisel Verileri bu Politikaya ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak koruyacağına dair tatmin edici bir güvence sağlanması istenmektedir veya (ii) söz konusu aktarımın yapılması için hukuki veya akdi bir yükümlülüğün mevcut olup olmadığı dikkate alınmaktadır.

H. AVRUPA EKONOMİK ALANI (AEA) DIŞINA YAPILAN AKTARIMLAR

AEA içinde bulunuyor veya ikamet ediyorsanız ve Kişisel Verileriniz AB Komisyonu tarafından gizlilik bakımından “uygun” görülmeyen bir ülkeye aktarılacak ise verilerin işlenmesi ile ilgili olarak AEA içinde sahip olacağınız korumaya eş değer seviyede koruma sağlanabilmesi için Tarafımızca yürürlükteki mevzuatın elverdiği ölçüde gerekli adımlar atılarak, bu ülkelerde yer alan veri aktarılacak kuruluş ile aktarımın özelliklerine bağlı olarak şu iki sözleşmeden biri yapılacaktır: AB Komisyonunun 27 Aralık 2004 tarihinde onaylamış olduğu, “Veri Sorumluları Arasındaki Aktarımlar için Standart Sözleşme Hükümleri” (“Veri Sorumluları Arasında Aktarım Hükümleri“) veya AB Komisyonunun 5 Şubat 2010 tarihinde onaylamış olduğu “Kişisel Verilerin Üçüncü Taraf Ülkelerde Yerleşik Veri İşleyen Kuruluşlara Aktarılmasına Dair Standart Sözleşme Hükümleri” (“Veri Sorumlusundan Veri İşleyen Kuruluşa Aktarım Hükümleri“). Kişisel Verilerinizi ilettiğiniz zaman, verilerin belirtilen şekilde aktarılması, toplanması, sistematikleştirilmesi, kontrol edilmesi, düzeltilmesi, güncellenmesi, kullanılması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi ile mutabık kalmış olmaktasınız.

“Veri Sorumluları Arasında Aktarım Hükümleri” ve “Veri Sorumlusundan Veri İşleyen Kuruluşa Aktarım Hükümleri” şu adreste yer almaktadır: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

I. TANIMLAR

(1) Bu Politika bağlamı içinde, “Veri Sorumlusu“, “Veri İşleyen Kuruluş“, “Veri İşleme” ve “Kişisel Veri” ifadeleri, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) mevzuat metninde belirtilen anlamları taşımaktadır.

(2) Siteyi kullandığınız sırada toplanan Kişisel Veriler, tarafımıza ilettiğiniz ve kim olduğunuzu belirleyen bilgilerdir:

 • Ad;
 • Soyadı;
 • E-posta adresi;
 • Telefon numarası;
 • Kullanıcı adı.

Ayrıca, Sitemiz ziyaret edilirken kullanılan cihazlardan (mobil cihazlar, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar) otomatik olarak aşağıda belirtilen bilgileri toplayabiliriz.

 • IP adresi;
 • Cihaz tanımlama kodu;
 • İz kayıt dosyaları;
 • Çerezler (daha fazla bilgi için aynı başlıklı bölüme bakınız);
 • Web işaretçileri;
 • Flash çerezleri ve
 • Diğer bilgiler.

Uygulamamızın kullanıcısı iseniz Kişisel Veri listesi daha uzun olabilmektedir.

Uygulamanın kendisinden beklenen edimi yerine getirebilmesi için Tarafınızın kimliğini belirleyen Kişisel Verilerin alınması gerekmektedir. Söz konusu verilerin alınması, Tarafınız veya temsilciniz tarafından onaylanan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi tahtındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu bir işlemdir. Uygulama indirildiğinde, aşağıda belirtilen Kişisel Veriler otomatik olarak alınmaktadır (bunlar dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın):

 • Mobil cihazın türü;
 • Cihaza özgü kimlik kodu;
 • Mobil cihazın IP adresi;
 • İşletim sistemi.

Uygulamaya kaydolarak bir hesap açtığınız takdirde, yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin yanı sıra e-posta adresi de alınmaktadır.

Tarafımız ile Eklentiler hakkında irtibat kurduğunuz takdirde, sadece sorunuzu yanıtlamak için gerekli olan Kişisel Veriler alınmaktadır. Tarafımıza ilettiğiniz soru içinde veya buna ekli dosyalar içinde gerekli olmayan Kişisel Veriler yer alıyorsa bunları siliniz veya gizleyiniz.

 • Ad;
 • Soyadı;
 • E-posta adresi.

Devexperts’te mevcut bir iş fırsatı için başvuruda bulunursanız Tarafınız veya referanslarınız (varsa) tarafından iletilen Kişisel Veriler işlenecektir. Başvurunuz ile ilişkili olarak Tarafınıza dair bazı Kişisel Veriler alınacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.

 • Tarafımıza özgeçmişiniz ve ön yazınız (varsa) ile birlikte ilettiğiniz Kişisel Veriler.
 • Tarafımıza İş Başvuru Formu ile birlikte ilettiğiniz Veriler (ad, soyadı, e-posta adresi).
 • Referanslarınız tarafından hakkınızda Tarafımıza iletilen Kişisel Veriler (örneğin, iş deneyiminiz, kişisel vasıflarınız ve yetkinlikleriniz (varsa)).

(3) “Veri Koruma Kanunları” ifadesi, Kişisel Verilerin korunması ile ilişkili olarak yürürlükte bulunan kanunlar ve mevzuat anlamına gelmektedir (AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) dâhil).

(4) “İlgili Kişi” ifadesi, Kişisel Verileri söz konusu olan bir birey anlamına gelmektedir.

(5) “Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR)”, Avrupa Birliği’nin 2016/679 sayılı Yönetmeliği olup, uygulamaya yönelik olarak üye devletlerde alınan önlemleri ve daha sonra GDPR yerine geçebilecek diğer mevzuatı da içermektedir.

(6) Uygulamanın kullanılması bakımından, bir ifade büyük harflerle yazılmış ancak bu maddede açıklanmamış ise Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen anlamı taşımaktadır.

OTOMATİK KARAR VERME SÜREÇLERİ

Kişisel Verileriniz işlenirken otomatik karar verme süreçleri veya birey üzerinde hukuki veya önemli düzeyde etkileri olabilecek diğer benzeri süreçler kullanılmamaktadır.

PAZARLAMA AMAÇLI KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ

Tarafımız ile bir Canlı Sohbet başlattığınızda, “Bize Ulaşın” başlıklı formu doldurarak bize ulaştığınızda ve Tarafınızca Uygulama kullanılırken Tarafımıza ilettiğiniz Kişisel Veriler pazarlama ve reklam amaçları ile kullanılabilecektir. Verilerin bu şekilde işlenmesi de bu Politikaya uygun olarak gerçekleştirilecektir. İstenmeyen e-posta mesajları göndermeyeceğimize dair söz veriyoruz.

privacy@devexperts.com adresine bir e-posta mesajı göndererek pazarlama amaçlı e-posta mesajı almak istemediğinizi belirtmeniz durumunda söz konusu mesajlar tarafınıza gönderilmeyecektir.

ÇEREZLER

Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için çerezler (birinci ve üçüncü taraf) kullanılmaktadır. Çerezler, internetteki mevcut faaliyetiniz, site trafiği ve site ile etkileşiminize dair Tarafımıza bilgi sağlayan küçük dosyalardır. Siteyi ziyaret ettiğinizde, bu küçük dosyalar bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilmektedir. Çerezler sayesinde, İnternet Sitesi, eylemlerinizi ve tercihlerinizi (örneğin, giriş bilgileri, dil, yazı boyutu ve diğer gösterim seçenekleri) hatırlamakta, böylece Siteyi her ziyaret ettiğinizde veya sayfalar arasında dolaştığınızda bu tercihlerin tekrar ayarlanmasına gerek olmamaktadır.

Çerezler Tarafımızca nasıl kullanılmaktadır? İnternet Sitemiz aşağıdaki bilgileri hatırlamak için çerezleri kullanmaktadır:

 • Gösterim seçenekleriniz, örneğin renklerdeki kontrast seçiminiz, yazı boyutu seçiminiz;
 • IP adresiniz, kullandığınız tarayıcının teknik özellikleri;
 • İnternet Sitemize ilk ziyaretiniz sırasında açılan ekranda yapılan bildirime tıklayarak sitede çerezlerin kullanıldığını kabul edip etmediğiniz.

Çerezlerin kontrol edilmesi. Bilgisayarınızda her çerez gönderildiğinde Tarafınızın uyarılması şeklinde bir ayar yapabilir veya tüm çerezleri engelleyebilirsiniz. Bu ayarlar kullandığınız tarayıcı üzerinde yapılabilmektedir. Çerezler ile ilgili değişikliklerin nasıl yapılabileceğini öğrenmek için kullandığınız tarayıcının Yardım Menüsüne bakınız.

Çerezlerin engellenmesi, İnternet Sitemizin cihazınızda görüntülenme şeklinde bir değişiklik meydana getirmeyecektir.

Çerezler ile toplanan bilgiler anonim olup, Tarafınızın kim olduğunu tespit için kullanılmamaktadır. Söz konusu verilerin yapısı tamamıyla Tarafımızın kontrolü altındadır. Çerezler burada belirtilenler dışında bir amaç ile kullanılmayacaktır.

Üçüncü taraf davranışsal izleme sistemi. Üçüncü taraf davranışsal izleme sistemi için üçüncü taraf çerezleri kullanılabilmektedir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler de anonim olup, üçüncü taraf davranışsal izleme sistem operatörü doğrudan veya dolaylı olarak, Tarafınızın kim olduğunu bilmemektedir.

İnternet Sitemizde Google AdSense çalıştırılmamaktadır. Google reklam ilkelerini şu adresten inceleyebilirsiniz: https://support.google.com/adwordspolicy/.

İLETİŞİM

Bu Politika ile ilgili sorularınız olursa privacy@devexperts.com adresinden bize ulaşabilir veya https://devexperts.com/contact-us/ bağlantısında bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.