Bir Varlık Yönetim Şirketinin Dijital Dönüşümü için Portföy Çözümü
Örnek çalışma

Bir Varlık Yönetim Şirketinin Dijital Dönüşümü için Portföy Çözümü

Read PDF version

Müşteri Hakkında

Müşteri, ABD’de yerleşik bir yatırım şirketidir. 90’lardan beri faaliyetini sürdüren şirketin müşterileri arasında varlıklı bireyler, diğer yatırım şirketleri, emeklilik ve kâr paylaşım planları, hayır kurumları ve büyük şirketler bulunmaktadır.

Müşterinin istihdam ettiği finansal danışmanlar, hazır paket olarak satın alınmış olan varlık yönetim platformu vasıtasıyla kendi müşterilerine kişiselleştirilmiş, pahalı bir hizmet sunmaktadır. Danışmanlar müşterilerinin risk algılarına ve kişisel tercihlerine göre portföylerini oluşturmakta, portföyün yönetiminde ise yardımcı olmaktadır. Yönetilen varlıkların toplamı 30 milyar Dolardır.

İş Gereksinimi

Müşteri, danışmanlarının kullanması için üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıdan hazır paket olarak alınan bir portföy yönetim programı tahsis etmişti. Bu durum, her yenileme döneminde lisans ücreti ödenmesi, eldeki ürünün müşterinin portföyler ile ilgili değişen ihtiyaçlarına yanıt verememesi gibi sorunlara yol açmaktaydı. Kullanıcı deneyiminin kavramsallaştırılması da, müşterinin başka bir talebiydi. Bütün bunlar iş süreçlerinin dijitale dönüşmesini gerektiriyor iken, mevcut hazır paket program ile bunu yapmak mümkün değildi.

Böylece müşteri, danışmanların kendi müşterileri ile etkileşim süreçlerinden tatmin olacakları, ve lisans hakları müşteriye ait olacak, özelleştirilmiş bir yazılım edinmeye karar vermişti. Danışmanların isteği, portföy operasyonlarının tamamını kapsayacak, görünen arayüzü özelleştirilebilir bir çözümdü. Artık lisanslama ücreti ödememek için, müşteri yazılımın haklarının kendisine ait olmasını istiyordu. Şirket bilançosuna eklenecek bu değerli gayrimaddi varlık şirketin piyasa değerini artıracaktı.

Çözüm

Servet yönetimi alanında geliştirdiği kuruma özel çözümler ve FinTech alanında gerçekleştirdiği başarılı projeler nedeniyle, müşteri Devexperts’i seçmiştir.

Devexperts ön taraf ve arka taraf sistemleri ile yeni bir portföy yönetim çözümü hazırlamış, danışmanların istediği özellikler çözümde yer almıştır:

  • Portföylerin işlemler sürerken dahi derlenip düzenlenebilmesi
  • Sistemde gözüken portföylerin herhangi başka bir kurum nezdinde tutulan hesaplar ile karşılaştırılması
  • Kullanıcı arayüzünde yapılacak ayarlar ile portföyün farklı görünümlerde izlenebilmesi – danışman taleplerine göre portföy bilgilerinin değişebilmesi, böylece müşteri ile daha etkin bir ilişki yürütülmesi

Bu özelliklerin yanı sıra, yeni portföy yönetim çözümü şu faydaları da sağlamaktadır:

  • Portföylerin risk-getiri oran bilgisi de sağlanmış, böylece portföy değerlendirmeleri sadece getiriye odaklanmamıştır
  • Müşteri talepleri karşılanırken yatırımın kısa vadeli mi, uzun vadeli mi olduğu dikkate alınmaktadır – farklı yatırım kararlarının ve piyasa koşullarının müşteri hedeflerini nasıl etkilediği gösterilmektedir

Ayrıca, yeni yazılım danışmanlara gündelik faaliyetlerini verimli bir şekilde düzenleyebilecekleri bazı araçlar da sunmaktadır. Bunlardan bazıları; müşteri ile ilk görüşme aracı, süregelen finansal planlama görüşme aracı, performans, yasal uyum, vergi raporlama ve faturalama araçları.

Sonuç

Müşteriye teslim edilen portföy yönetim çözümü modelleme, karşılaştırma ve analiz araçları içermektedir. Hakları devredilerek teslim edilen çözüm, müşterinin aşağıdaki amaçlarına ulaşmasını sağlamıştır:

  • Lisans ücretlerinin ortadan kalkması sayesinde temel iş yazılım maliyetlerinden tasarruf
  • İş gereksinimlerine göre özelleştirilebilen bir portföy yönetim çözümü edinilmesi
  • En önemli paydaş sayılan danışmanlara en iyi hizmetin sunulması

Çözümün devreye alınmasından sonra, müşteri finansal sonuçlar bakımından kayda değer bir performans göstermiştir. Finansal tablolarına göre, çözüm devreye alındıktan bir yıl sonra, yıllık bileşik büyüme oranı %17, net fon girişindeki artış ise %245 olmuştur. Yeni portföy yönetim çözümü platformun toplam varlıklarının artmasında doğrudan etkili olmuş, bu durum müşterinin halka arzı öncesi yapılan şirket değerlemesine de yansımıştır.

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim