Değişen Müşteri Taleplerine İstinaden, Varlık Yönetim Şirketi için Emeklilik Planlama
Örnek çalışma

Değişen Müşteri Taleplerine İstinaden, Varlık Yönetim Şirketi için Emeklilik Planlama

Read PDF version

Müşteri Hakkında

Müşteri, ABD’de yerleşik bir yatırım şirketidir. 90’lardan beri faaliyetini sürdüren şirketin müşterileri arasında varlıklı bireyler, diğer yatırım şirketleri, kâr paylaşımlı emeklilik planları, hayır kurumları ve büyük şirketler bulunmaktadır.

Müşterinin istihdam ettiği finansal danışmanlar, hazır paket olarak satın alınmış olan varlık yönetim platformu vasıtasıyla kendi müşterilerine kişiselleştirilmiş, pahalı bir hizmet sunmaktadır. Danışmanlar müşterilerinin risk toleransına ve kişisel tercihlerine göre emeklilik planları hazırlamakta, fonları ve yatırımları yönetmektedir. Yönetilen varlıkların toplam büyüklüğü 30 milyar Dolardır.

Sorun

2010’lu yıllarda, ABD’de baby boomer kuşağından (1946 ve 1964 arasında doğanlar) çok sayıda insanın emekli olduğu bir emeklilik dalgası yaşandı. Bu kuşağın ABD ekonomisine katkısı yılda 7,6 trilyon Dolardır. Baby boomer kuşağının üyeleri eskiden beri tasarruflarını müşteri şirket nezdinde değerlendirmekteydi. Ancak emekli olmaları tasarruf etmekten ziyade harcama yapmaya başlamalarına neden oldu. Böylece, emeklilik dönemi için ayrıca bir finansal planlama yapma gereği ortaya çıktı. Kendilerinden yaşlılara göre daha uzun yaşayan boomer emeklileri, alışık oldukları yaşam standardını sürdürmek ve tasarruflarının kendilerini ne kadarlık bir süre idare edebileceğini bilmek istemektedir.

Müşterinin elinde emeklilikte yapılan harcamaları planlayabilecek bir finansal ürün bulunmamaktaydı. Bu nedenle, daha önce tasarruflarını müşteri nezdinde tutanlardan bazıları emekli olunca rakip şirketlere geçmeye başlamıştı. Müşteri kayıpları ile birlikte gelen fon çıkışları, müşterinin acilen bir finansal çözüm geliştirip devreye almasını gerektiriyordu.

Müşterinin ayrıca sahada gerçekleşen satış faaliyetinin süreçlerini revize etmesi gerekiyordu. Danışmanların ofis dışındayken de müşteriler ile kolaylıkla iletişime geçebilmeleri çok önemli bir husustu. Diğer amaçlar ise, danışmanlar ile iletişim halinde olan müşterilerin deneyimlerini zenginleştirmek ve emeklilik planlarının istatistiklerini takip etmekti.

Çözüm

Servet yönetimi alanında geliştirdiği kuruma özel çözümler ve FinTech alanında gerçekleştirdiği başarılı projeler nedeniyle, müşteri Devexperts’i seçmiştir. Finansal çözümleri gayet hızlı şekilde geliştirmesi ile tanınan Devexperts’in bu özelliği de, Müşterinin tam ihtiyacı olan şeydi.

Şirketin gelirlerini ciddi olarak etkileyen müşteri kaybını azaltmak için, emeklilik planlama yazılımının 8 ayda devreye alınması gerekiyordu. Zaman kısıtından dolayı, proje birkaç yazılım şirketi arasında paylaştırıldı. Devexperts’e düşen görev, sistemin ön ve arka taraflarını geliştirmekti. Bu bileşenler belirli bir zaman dilimi içinde elde edilebilecek kazancı tahmin etmekteydi.

Sistem grafikler ve müşterilerin emeklilik portföyünün görselleri ile donatılmıştır. Sistem emeklilik varlıkları için iki adet kullanım senaryosu göstermektedir: Belirli bir durumun modellenmesi ve mevcut portföyün olduğu gibi, basılabilir bir görüntüsü. Çözüm müşterinin diğer ürünleri ile de entegre edilmiştir. Bu ürünler anahtar teslim bir varlık yönetim platformu, yatırımcı portalı, portföy yönetim çözümü ve diğer modüllerdir. Sistemde rapor ve belgelerin kaliteli çıktılarının alınabilmesi için gerekli ince ayarlar da yapılmıştır.

Emeklilik planlama çözümünün iPad versiyonunun devreye alınması ile birlikte, Devexperts bir taşla iki kuş vurmuştur. Bir yandan, sahada gerçekleşen satış faaliyeti sırasında danışman ve müşteri arasındaki iletişimin kalitesinde iyileşmeler sağlanmıştır. Diğer yandan da müşteri deneyiminde iyileşme sağlanmıştır, çünkü emekliler bakiyelerini ve fon akışını izleme imkânına kavuşmuştur.

Spesifikasyonların sürekli değişmesi nedeniyle sofistike bir proje sürdürülmüş, Devexperts’in diğer bileşenler üzerinde çalışan yazılım şirketleri ile senkronize bir tarzda çalışması gerekmiştir.

Devexperts’in hazırladığı gelir planlamaya yönelik finans yazılım çözümü şirketin müşterilerine sunduğu hizmetteki boşluğu kapatmış ve müşteri kayıpları sona ermiştir.

Sonuç

Devexperts müşterinin yeni emeklilik sistem çözümünün devreye alınmasında kilit bir rol oynamıştır. Müşterinin kazanımları şöyle özetlenebilir:

  • Müşterinin ürün skalasına kısa sürede kullanıma sunulan, harcama planlama işlevi içeren, tamamıyla yeni bir yazılım eklenmiştir 
  • Müşteri kaybında ciddi seviyede yavaşlama sağlanmıştır
  • Yeni sistem, danışmanlara müşterilerine hizmet verirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlamıştır
  • Yüksek satış dönüşüm oranı (danışmanlar için iPad versiyonu)
  • Optimize edilmiş müşteri deneyimi (emekliler için iPad versiyonu)

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim