Hindistan’da Yerleşik, Kendi Adına Alım-Satım Yapan Bir Şirket İçin Yüksek Frekanslı İşlem Platformu
Örnek çalışma

Hindistan’da Yerleşik, Kendi Adına Alım-Satım Yapan Bir Şirket İçin Yüksek Frekanslı İşlem Platformu

Müşteri

Sektörünün en eskilerinden biri olan müşteri, işlem yaptığı menkul kıymetleri çeşitlendirmek ve hisse senetlerinden türev araçlara ve devlet tahvillerine uzanan geniş bir ürün setine sahip olmak istiyordu. 2010 yılında, şirketin kendisi olarak alım-satım yapan bir iş kolu kurarak bunu dünya standartlarında işletmeye karar verdiler. 2021 yılı itibarıyla, şirket Hindistan sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarından biri olarak bilinmektedir.

Sorun

Hindistan Ulusal Borsası’ndan (NSE) kendi adına alım-satım yapma lisansı alan şirketin, NSE ürün gruplarını destekleyecek bir alım-satım platformuna ihtiyacı vardı:

 • Hisse Senetleri
 • Endeks Vadeli İşlemleri
 • Endeks Opsiyonları

Trader’ların stratejilerini uygulamaya koyabileceği ve performansını izleyebileceği bir arayüzün platforma eklenmesi gerekiyordu. Bu stratejiler, işlem hızı üzerine kurulu olan çeşitli yüksek frekanslı alım-satım (HFT) stratejileriydi. Hazırlanacak çözüm içerisinde pasif arbitraj stratejileri de yer almalıydı, örneğin:

 • Vadeli işlem – vadeli işlem
 • Tersine dönüşüm (reverse conversion)
 • Oynaklık

Hazırlanacak çözüm içerisinde aktif alış kotasyon stratejileri, örneğin nakit-vadeli işlem arbitrajı da yer almalıydı. Genel olarak, vadeli işlem – vadeli işlem stratejisi en üretken ve rekabetçi strateji olarak öne çıkmaktaydı. Yazılımın, HFT stratejilerinin gerektirdiği mikrosaniyeden daha düşük hassasiyet seviyesini karşılaması gerekmekteydi. Sermaye piyasası sektörü için hızlı, güvenilir ve güvenli teknolojiler üreten Devexperts, bu projede müşterinin tercihi olmuştur.

Çözüm

Öncelikle, Devexperts tarafından gerek Hindistan, gerekse sektör genelinde HFT teknolojileri konusunda metodik ve bulgusal araştırmalar yapılmıştır. Tüm hipotezleri ve 1 yıllık dönemde ortaya çıkabilecek tüm vakaları test edebilmek için, asgari düzeyde kabul görebilecek bir ürün geliştirilmiştir. Araştırmalar sürerken, Devexperts çok sayıda genel kanının doğru olmadığını görmüştür. Örneğin proje başlamadan önce, Kotasyon motoru ile bağlantıyı daha erken yapmanın daha hızlı kotasyon üreteceği şeklinde genel bir düşünce mevcuttu. Bunun doğru olmadığını kanıtlayan Devexperts, daha iyi bir çözüm için çalışmalara başlamıştır.

Nihayetinde, müşteriye ortalama bir HFT çözümünden çok daha fazlası verilmiştir. Sancılı araştırma, geliştirme ve yineleme süreçlerinin sonunda, müşteriye sofistike ve özelleştirilmiş bir HFT altyapısı sunulmuştur. Bu yapı, iki ana bileşenden oluşmaktaydı: 1) Hindistan’da NSE için yapılan kolokasyon, ve 2) Devexperts OMS (emir yönetim sistemi) modülü. Çözüm içerisinde yerini alan teknolojiler şunlar olmuştur:

 • NSE Erişim Noktası: Bir Erişim Noktası, BT altyapılarını birbiri ile uzlaştırmakta, ve emir ve işlemleri optimize edilmiş bir protokole göre İstemci ve Sunucu arasında yönlendirmektedir.
 • NSE (tick bazında) TbT alıcısı: NSE TbT protokolü üzerinden piyasa verisi alma noktasıdır.
 • HFT çekirdeği
 • Bellek
 • HFT FIX geçidi: FIX protokolü üzerinden stratejilerin iletildiği geçittir.
 • QD geçidi: Kotasyonları geri gönderen kütüphanedir.
 • dxCore sunucusu
 • OMS (emir yönetim sistemi) Veritabanı
 • Kotasyon çoklayıcı
 • Dealer: Müşterinin trader’larının strateji oluşturarak uygulamaya koyarken kullandıkları arayüz.
 • Yerel admin: Hesap, işlem ve strateji bilgilerini gösteren dxPro arayüzü.
Devexperts ve NSE taraflarını içeren mimari yapı
Devreye alınan mimari

Devexperts hız konusuna özellikle eğilerek, çeşitli alternatifler üzerine çalışmıştır. Varılan noktada, hız optimizasyonu için kullanılan teknikler şöyle sayılabilir:

 • TCP stack parametrelerinin özelleştirilmesi
 • CPU çekirdeği ile bağlantı
 • Yerel ana makine için TCP’nin özelleştirilmesi
 • Sunucu hızının artırılması
 • Sistemdeki seğirmelerin (jitter) giderilmesi
 • Ön bellek kullanımının ve bağlama göre yapılan geçişlerin özelleştirilmesi

Nihai çözüm, Hindistan mevzuatı ve NSE kuralları ile tam bir uyum içerisindedir.

Sistem geliştirme süreci içinde, Devexperts tarafından çok sayıda araç kullanılmıştır. Emülator, Erlang programlama dili kullanılarak yazılmıştır. Algoritma motoru, saf C dilinde yazılmıştır. Çöp Toplayıcı kullanan programlama dilleri arızi bir şekilde lineer olmayan gecikmelere neden olabildiği için, saf C tercih edilmiştir.

Donanım ve SDK trafında ise şunlar kullanılmıştır:

 • Mellanox ve WMA
 • Solarflare ve OpenOnLoad

Sonuçlar

Projeyi itina ile ele alan Devexperts, detaylı araştırma ve analiz çalışmalarından sonra asgari düzeyde kabul görebilecek ürünü geliştirmiş, ve yüksek frekanslı işlem platformunu başarı ile devreye almıştır. Devexperts mühendisleri, sistem geliştirme uzmanları ve test personeli projede sektörün en iyi uygulamalarını göz önünde bulundurarak çalışmış, müşteriye rekabetçi bir HFT çözümü teslim edilmiştir. Platform çalışmaya başladıktan sonra taşıdığı özellikler oldukça beğenilmiş ve hız bakımından müşterinin başlıca rakipleri ile baş ettiği kabul edilmiştir.

Proje tamamlandıktan sonra, Devexperts ileriye dönük gelişme alanlarını tespit ederek bunları müşteri ile paylaşmıştır. Müşteri ve Devexperts arasındaki işbirliği halen sürmekte olup, müşteri halen Hindistan’da hisse senedi alım-satımı yapan kuruluşlar arasında ilk üçte yer almaktadır.

Devexperts hakkında, uzmanlık alanlarımız ve diğer projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizin “örnek çalışmalar” sayfasını incelebilirsiniz.