İşin Yeni Baştan Yapılandırılmasına Yönelik Olarak Bütünleşik Danışman Portalı
Örnek çalışma

İşin Yeni Baştan Yapılandırılmasına Yönelik Olarak Bütünleşik Danışman Portalı

Müşteri Hakkında

Müşteri, 80’lerin başlarında kurulmuş olan bir finansal şirketler grubudur. Müşterinin ilişki içinde bulunduğu bağımsız çalışan broker-dealer ağı, çeşitli iş modellerinde danışmanlık verebilmektedir. Danışmanlık hizmeti verilen işletmeler arasında mali müşavirler, bankalar, kredi kuruluşları ve servet yönetim şirketleri bulunmaktadır. Müşterinin istihdam ettiği 8.000’den fazla finansal danışmanın yönettiği varlıkların tutarı 80 milyar Doları aşmaktadır.

Sorun

Müşterinin dört işletmesinde, dört ayrı danışman portalı kullanılmaktadır. İş modelinin yeni baştan yapılandırılması sürecinde, portalların da büyük çaplı bir yeniden yapılandırmaya girmesi gerekiyordu. Portalların dört adet olması müşterinin bakım maliyetlerini artırıyor, ve bütünleşik bir ekosistem bulunmamasından dolayı danışmanlar için önemli zorluklar çıkarıyordu. Müşterinin öncelikli olarak talebi, kullanıcı arayüzünün ve veri mimarisinin yeni baştan yapılandırılarak bütünleşik bir portal oluşturulması, yeni oluşturulan portalın ise ileride yeni işlevler ile zenginleştirilebilmesiydi.

Yeni portal eski portalların tüm işlevlerini içerirken, danışmanların kullanabileceği yeni özellikler getirmeliydi. Portalın mevcut broker-dealer merkezinin içeriğini göstermesi de istenmekteydi. Halihazırda broker-dealer merkezi, müşterinin dört işletmesinin yönettiği hesapların tüm verisini bir araya getirmekteydi.

Çözüm

Daha önce ABD’de bulunan önemli bir servet yönetim şirketi için bir danışman portal seti hazırlayan ve güvenilir bir teknoloji hizmet sağlayıcısı ve iş ortağı olarak kendini kanıtlamış olan Devexperts, bu projede müşterinin tercihi olmuştur.

Eski portalların işlevlerini tek portalda birleştirmek, projenin ana ekseni olarak kabul edilmiştir. Eski portallarda mevcut işlevler; portföy oluşturma, portföy analizi, raporlama, müşteri hesap ve verilerinin gözden geçirilmesi, takvim, bilgi arama araçları ve takip listeleri yeni bir kullanıcı arayüzü altında birleştirilmiştir. Portal broker-dealer merkezi ile entegre edilmiş ve eskiden olduğu gibi hesap verilerinin bir araya getirilerek toplu gösteriminin yapılması sağlanmıştır.

Portallar birleştirilirken, bir yandan da görsel tarz ve kullanışlılığa dair değişiklikler yapılmış, veri mimarisi değiştirilmiştir. Finansal danışmanlara modern bir arayüz sunarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. İleride yeni işlevler eklenebilmesini teminen, esnek bir kullanıcı arayüz çerçevesi uygulanmıştır. Görsel tarz değişikliklerine ilaveten, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimine dair yeni seçenekler oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, danışmanlara kişisel bir deneyim yaşatmak için geliştirilen yeni özellikler şunlardır: Özelleştirilebilen kumanda paneli ve widget’lar, ortak kullanılan uyarı servisi, ileri düzey bilgi arama işlevi ve konu bazlı yardım işlevi. Yapılan modernizasyonda sosyal ilişkiler de dikkate alınarak, danışmanlara kişisel profillerini iş arkadaşları ile paylaşma olanağı sağlanmıştır.

Sonuçlar

Müşterinin işlerinin yeni baştan yapılandırılması planlandığı gibi gerçekleştirilmiş, bütünleşik portal Devexperts tarafından başarı ile teslim edilmiştir.

Yeni portal eski portalların tüm işlevlerini içerirken, broker-dealer merkezi ile de entegre olmuştur. Kullanıcı deneyiminde en iyi düzeyin elde edilebilmesini teminen, Devexperts tarafından yeni özellikler geliştirilmiştir: Özelleştirilebilen kumanda paneli ve widget’lar, ortak kullanılan uyarı servisi, ileri düzey bilgi arama işlevi ve konu bazlı yardım işlevi.

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim