İşlem Gerçekleşme İş Akışının Otomasyona Geçirilmesi
Örnek çalışma

İşlem Gerçekleşme İş Akışının Otomasyona Geçirilmesi

Müşteri Hakkında

Müşteri, alım-satım, yatırım, takas ve işlem gerçekleştirme çözümleri sunan bir sermaye piyasası şirketidir. ABD’de bulunan kişi ve kurumlara hizmet vermek üzere 90’ların sonlarında Chicago, Illinois’de kurulmuş olan şirketin faaliyetlerinin önemli bir bölümünü dayanak varlığı borçlanma araçları ve hisse senetleri olan türev ürünler oluşturmaktadır.

Sorun

Şirket organizasyonu içerisinde, trader kullanıcılar ve hizmet alınan iş ortakları arasında aracı pozisyonunda bulunan bir “işlem gerçekleştirme birimi” bulunmakta, bu birimde şirketin kendi personeli çalışmaktaydı.

Bankalar, yatırım fonları ve aracı kurumlardan oluşan iş ortaklarının sayısı 60’tan fazlaydı. İş ortakları alım-satım fikirlerini ve stratejilerini, görevli şirket personeli ile bir sohbet uygulamasını kullanarak paylaşmaktaydı. Sonrasında, şirketin trader kullanıcıları işlemleri gerçekleştirmekteydi. Bu sürece paralel yürüyen başka bir iş akışında ise, şirketin trader kullanıcıları alım-satım stratejilerini görevli şirket personeli ile sohbet uygulamasını kullanarak paylaşmaktaydı. Görevli şirket personeli, bu alım-satım fikirlerini iş ortaklarına iletmekteydi.

Görevli şirket personeli söz konusu alım-satım fikirlerini ve stratejilerini bir Excel dosyasına kaydederek ve ilgili taraflara iletmekte, burada manuel bir süreç yaşanmaktaydı. Bütün bu alım-satım fikirlerinin ve stratejilerinin manuel olarak takip edilmesi verimsiz bir süreç olmaktaydı. İşlem fikirlerinin günlük adedi 200’ü, bir adedinin sonuçlandırılma süresi ise iki dakikayı aşıyordu. Hacim sürekli artarken, harcanan zaman sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Hareketli bir piyasada giderek daha fazla alım-satım fikir ve stratejisi iletilirken, şirket alım-satım fırsatlarını kaçırmak istemiyordu. Bu sebeple, alım-satım fikir ve stratejilerinin sonuçlandırılma süresini en fazla 30 saniyede tutacak bir çözüm talep ettiler. Şirket tüm sürecin otomasyona geçirilmesini istemiştir; hem manuel işler asgariye indirilmeli, hem de tüm işlevler aynı çözüm içinde yerine getirilmeliydi. Etkileşim kayıtlarının geriye dönük izlenebilmesi, işlem bazında istatistik verilerinin analiz edilmesi ve engel oluşturan sorunların ele alınması projenin diğer önemli noktalarını oluşturmaktaydı.

Çözüm

Yaptığı işlerde etik ilkelerden taviz vermeyen ve daha önce çok sayıda sofistike fintech çözümünü başarı ile uygulamış olan Devexperts, bu projede müşterinin tercihi olmuştur.

Çözümün bütünüyle geliştirilmesi altı ay sürmüştür. Sorunu daha iyi anlayabilmesi için, müşterinin iç süreçleri Devexperts’e tanıtılmıştır. Sistem geliştirme faaliyetlerinin bir bölümü, müşterinin kalite güvence ve bakım ekiplerinin katılımı ile müşterinin işyerinde gerçekleştirilmiştir.

Devexperts çözümün hem ön yüzünü, hem de arka yüzünü geliştirmiştir. Çözüm tüm istek ve etkileşimlerin kaydını tutmakta, yeni mesajları, alım-satım fikir ve stratejilerini takip etmekte, ve bunları derhal şirketin trader kullanıcılarına iletmektedir.

Çözüm hazırlandıktan sonra müşterinin altyapısına ve alım-satım sistemine entegre edilmiş, alım-satım isteklerinin gerçekleştirilmek üzere otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin trader kullanıcıları da, çözümün kendileri için hazırlanan versiyonuna kavuşmuştur. Bu sayede sohbet uygulamasını kullanmalarına gerek kalmamıştır. Alım-satım taleplerini doğrudan iletmekte, ve aldıkları teyide istinaden şirketin alım-satım sistemine aktarmaktadırlar.

Geriye sadece iş ortakları ile iletişim konusu kalmıştı. Devexperts mevcut sohbet uygulamasını yeni geliştirilen çözüm ile entegre etmiş, böylece görevli şirket personeline kendi ekranlarından mesajları görme ve yanıtlama olanağı sağlanmıştır. İş ortakları ile paylaşılan sohbet ortamından gelen alım-satım fikir ve stratejilerinin manuel işlenme sorununu çözmek için ise, ayrıştırıcı bir eklenti oluşturulmuştur. Eklenti hazırlanan çözüm ile entegre edilmiş, iş ortaklarından gelen tüm mesajların otomatik olarak ayrıştırılarak işlem istek formlarına dönüştürülmesi sağlanmıştır. Böylece, şirketin trader kullanıcıları bu işlem taleplerini gözden geçirerek emir gerçekleştirme birimine otomatik olarak yönlendirebilmektedir.

Sonuçlar

Devexperts emir gerçekleştirme biriminin iş akışını otomatik hale getiren bir çözüm geliştirmiş, alım-satım fikir ve stratejilerinden bir adedinin gerçekleşme süresini 2+ dakikadan 30 saniyeye indirmiştir. Hazırlanan çözüm, müşterinin alım-satım fırsatlarını hiçbir zaman kaçırmamasını sağlamaktadır. Hazırlanan çözüm aynı zamanda etkileşim kayıtlarının tutulmasını, işlem bazında istatistik verilerinin analiz edilmesini ve engel oluşturan sorunların ele alınmasını da sağlamaktadır.