Bir Fintech Şirketi için Kalite Güvence Birimi Kurulması
Örnek çalışma

Bir Fintech Şirketi için Kalite Güvence Birimi Kurulması

Müşteri Hakkında

Avrupa Birliği’nde yerleşik bir fintech şirketi olan bu müşteri, bazı stratejiler vasıtasıyla yatırımlardaki kayıpları sınırlamaya yönelik risk yönetimi çözümleri sunmaktadır. Faaliyetleri MiFID ve FCA düzenlemelerine tabi olup, sadece FX opsiyon, spot ve forward gibi mevzuat düzenlemeleri yapılmış araçlarda hizmet vermektedir.

Sorun

Müşteri yeni bir finans yazılım çözümü ile faaliyetlerini genişletmek istiyordu. Ancak bu noktada, sadece bu işle uğraşan bir kalite güvence birimlerinin bulunmaması, sorun teşkil etmekteydi. Geçici bir çözüm olarak analiz ekibi bu işi de yapmakta, ancak yeterli olmamaktaydı. Nihayetinde, kendi bünyelerinde bir kalite güvence birimi oluşturmaya karar verdiler.

Çözüm

Müşteri, yeni finans yazılımlarının ilk versiyonunun piyasaya sürülmeden önce test edilmesi için Devexperts ile irtibat kurmuştur. Aynı zamanda, sadece bu işle uğraşacak bir kalite güvence birimini sıfırdan kurarak, şirket içindeki test ve ilgili süreçlerdeki eksikliği kapatmak istiyorlardı.

Müşterinin yeni yazılım çözümünün üretim ortamına alınabilmesi için, kalite güvence hizmeti sağlanması gerekmekteydi. Bunun için de, test kapsamının ciddi sayıda, 300 örnek vakadan 1400 örnek vakaya artırılması gerekiyordu.

Çalışmalar sırasında 250’den fazla sorun tespit edilmiştir. Ayrıca, regresyon ve tutarlılık kontrollerine yönelik test paketleri hazırlanmıştır. Müşteri için kalite güvence süreçleri Jira’nın XRay eklentisi kullanılarak hazırlanmıştır. Bir test yönetim aracı olan bu eklenti; test sürecinin organize edilmesi, planlanması, ilerlemenin raporlanması, ve aynı zamanda devreye alınabilirlik durumunun tespiti gibi konularda faydalı olmaktadır.

Bir yandan da, müşteri kalite güvence ekibinin işe alımını gerçekleştirmiştir. Bu ekip ile uzman görüşlerimiz ve deneyimlerimiz paylaşılmıştır. Müşteriye test süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik olarak, aşağıdaki hususlarda da danışmanlık verilmiştir:

  1. Harici faktörlere yönelik test senaryoları, basitleştirilmiş (stub) simülasyon (API spec’lerine uygun olarak harici servisin işlevlerini yinelemek üzere)
  2. Arka yüz ve API testi
  3. Test otomasyonu
  4. Önemli noktaları içeren dokümantasyon: işlevlerin genel bir çerçevesi, beklenen kullanım senaryoları, kullanıcı akışları, ve formüller, değerler gibi somut bilgiler
  5. Platform performans testi
  6. Sürüm notlarının test edilmesi, sorun bildirim (ticket) açıklamaları
Test akışı
Yazılım Test Akışı

Sonuçlar

Test vaka adedini 300’den 1400’e çıkararak, ayrıca regresyon ve tutarlılık kontrollerine yönelik test paketleri hazırlayarak, Devexperts müşterinin yeni finans yazılımını üretim ortamına almasını sağlamıştır.

Müşterinin sadece bu işle uğraşacak kalite güvence ekibinin kurulması hususunda; müşterinin işe alımını tamamladığı ekibe uzman görüşlerimiz aktarılmış, ve Jira XRay eklentisi tanıtılmıştır. Müşteriye test süreçlerini kalite ve verimlilik bakımlarından nasıl iyileştirebileceği konusunda da danışmanlık verilmiştir.

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim