Japonya’da Yerleşik Bir FinTech Şirketi Olan Intelligent Wave Inc. için Hisse Senedi Alım-Satım Platformu
Örnek çalışma

Japonya’da Yerleşik Bir FinTech Şirketi Olan Intelligent Wave Inc. için Hisse Senedi Alım-Satım Platformu

Read PDF version

Müşteri Hakkında

1984’teki kuruluşundan bu yana, Intelligent Wave Inc. (IWI), büyük hacimli işlem verilerini gerçek zamanlı ve hatasız olarak işleyebilen ağ teknolojileri sağlayarak, özellikle finans sektörünün güvenini kazanmıştır.

IWI’nın kredi kartları ve banka kartlarına yönelik olarak, yazılımını da kendisinin yaptığı NET+1 isimli bir ürünü bulunmaktadır. Bu ürün ile, yurtiçi ve yurtdışı kart organizasyonları ile veri alışverişi yapılabilmekte, ve 24 saat/365 gün şifre doğrulama işlemi yapılabilmektedir. Ürün yerel piyasada lider konumdadır.

Menkul kıymetler alanında ise, IWI’nın kendi geliştirdiği Will-Trade isimli bir ürünü bulunmaktadır. Bu ürün Japonya’da yerleşik aracı kurumlara büyük hacimli piyasa verilerini az gecikme ile iletmektedir.

Sorun

Bir alım-satım platformu oluşturmak ve bunun piyasaya tanıtımını yapmak IWI’nın daha önce yapmadığı işlerdi. Bu sebeple, bu tip platformları inşa etmek konusunda uzman olan bir iş ortağı bulmaları gerekiyordu. Hem sistem entegre edecek olan müşteri, hem de öngörülen son kullanıcılar Japonya’da olduğu için, tasarlanacak sistemin yerel standartlara (hem mevzuat, hem de kullanıcıya sunulan işlevler bakımından) uygun olması gerekiyordu. Piyasaya yeni bir platform sürmek için, bir demo platform yapılması, bunun borsa ile entegre edilmeye müsait olması, ve tamamen Japonya piyasasına özel yapılmış olması gerekmekteydi.

Çözüm

Devexperts’in Japonya iştiraki Devexperts Japan aracılığı ile, Intelligent Wave Inc. ile irtibat kuruldu. Devexperts’in halihazırda modüler yapıda ve özelleştirilebilir nitelikte bir alım-satım platformu (dxTrade) bulunduğu için, bu platformun bir başlangıç noktası olarak alınmasına karar verildi.

Hazırlanan demo çözümün içeriği şöyleydi:

  • Emir iletme, emir gerçekleştirme ve risk yönetim sistemleri. Tokyo Borsası ile doğrudan piyasa veri bağlantısı
  • Modern bir internet terminali. Mevcut alım-satım platformlarının eskimiş kullanıcı arayüzlerine göre çok daha iyi performans
  • İnternet üzerinde admin arayüzü

İnternet üzerinde admin arayüzü Örneğin, ürün Shinyo’yu (Japonya’ya özgü kaldıraçlı alım-satım) desteklemektedir. Emir giriş, entegre risk yönetim çözümü ve komisyon hesaplamaları Japonya standartlarına göre ayarlanmıştır. Alım-satım terminali görsel olarak da farkına hemen varılacak seviyede değiştirilmiştir: Fiyat değişimini gösteren renkler tersine çevrilmiş, renk skalası genişletilmiş, yeni yazı tipleri kullanılmıştır.

Sonuç

IWI, Japonya’da piyasaya sürülerek borsaya bağlanabilecek, başarılı bir alım-satım platformuna kavuşmuştur. Platforma uygulanan özelleştirmelerde Japon yatırımcıların ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim