Portföy Yönetim Şirketi Evrak Akışındaki Darboğazı Otomatik Rapor Sistemi ile Aşıyor
Örnek çalışma

Portföy Yönetim Şirketi Evrak Akışındaki Darboğazı Otomatik Rapor Sistemi ile Aşıyor

Müşteri Hakkında

Müşteri, ABD’de yerleşik, özellikle türev araçlarda çalışan, ve kurumsal portföy yöneticilerine kendi geliştirdiği alım-satım teknolojilerini sağlayan bir portföy yönetim şirketidir. Sundukları hizmetler arasında, opsiyon stratejileri, özelleştirilmiş portföyler, ve yapılandırılmış tahvillerin replike edilmesi yer almaktadır. Şirket, getiriyi artırırken riskleri asgariye indiren, özenle seçilmiş opsiyon stratejilerini kullanarak portföyünün kalitesini sürekli artırmaya çalışmaktadır.

Sorun

Portföy yönetim işinde, bilgi akışının doğru ve şeffaf olması için evrak akışı büyük önem taşımaktadır. Müşterinin çalışanları (danışmanlar), saklama bankalarında tutulan hesaplar için standart formda çeşitli rapor ve faturalar oluşturmaktadır. Hesap düzeyindeki bütün performans raporları manuel olarak hazırlanmaktaydı.

Danışmanların, hesapların ve saklamacı bankaların sayısı arttıkça, evrak akışı giderek daha fazla zaman almaya başlamıştı. Ayrıca, halihazırda uygulanan süreç içinde evrakın derlenme ve sunulma aşamaları hızlı bir şekilde halledilemediği için, evrakın gereğinin yapılmasında sorunlar yaşanmaktaydı. Dolayısıyla, performans raporlarının ve faturaların kolaylıkla üretilebileceği bir çözüme ihtiyaç duyulmaktaydı.

Çözüm

Fintech ve veri yönetimi alanında deneyimli bir yazılım şirketi arayan müşteri, Devexperts ile irtibat kurmuştur. Devexperts, müşterinin kullanmakta olduğu araçlar tarafından hazırlanan ham verinin derlenmesi ve işlenmesini sağlayacak bir araç geliştirmiştir. İşlenen bu veriye dayanarak, PDF ve HTML formatlarında raporlar doğru bilgiler içerecek şekilde üretilebilir hale gelmiştir.

Yeni raporlar, modern ön yüz teknolojileri kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde, ileride uygulama üzerinde bazı eklentiler devreye alındığı zaman, raporlar bileşenlere ayrıştırılabilecek ve bunun sonucunda elde edilen veriler etkileşimli widget’larda yeniden kullanılabilecektir. Müşteriye sunulan teklifi raporlar, operasyon ve risk yönetimi ile ilişkilendiren bir internet portalı söz konusu eklentilere bir örnek olarak verilebilir.

Sonuçlar

Saklama bankalarında tutulan hesaplar için standart formda çeşitli rapor ve faturaların kolay anlaşılır bir içerikte üretilebileceği bir araç müşteriye teslim edilmiştir. Sürecin otomasyona geçirilmesi, müşteriye aşağıdaki faydaları sağlamıştır:

  • Verilerin derlenmesinde yaşanan darboğazların aşılması
  • Belgelerde insan hatasından kaynaklanan yanlışlıkların önlenmesi
  • Performans raporları ve faturaların üretilme sürecinin hızlandırılması

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim