Foreks Teknolojiniz Davranış Kurallarına Uygun Biçimde Geliştirilmektedir

FX Piyasaları Global Davranış Kuralları, adil ve açık bir piyasaya sahip olmak amacıyla sektör tarafından benimsenmiştir. Bu kurallar tüm piyasa oyuncuları için geçerli olduğundan, Devexperts de piyasada kullanılacak teknolojileri geliştirirken bunlara uymayı taahhüt etmiştir.

FX Piyasaları Global Davranış Kuralları Nedir?

Döviz piyasaları için benimsenen bu global ilkeler seti, finans kurumları arasında yapılan döviz işlemlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesini amaçlamaktadır.

Kurallar aslen kurumlara hizmet veren aracı kurumlar (örneğin bankalar, likidite sağlayıcılar) için hazırlanmış olup, bir hizmet sağlayıcı için somut yükümlülükler getirmemektedir. Yine de, FX piyasasının içinde bulunan aracı kurumlar ve borsalar için yazılım geliştirdiğimiz için, işin teknoloji kısmını da aynı standartlara tabi tutmak istedik ve teknoloji geliştirirken ve müşterilerimize danışmanlık verirken bu ilkelere uyacağımızı taahhüt ettik.

Foreks piyasasında hata yapılması para kaybedilmesi anlamına gelir. Bu durum, hatanın kasti bir eylemin sonucu olup olmadığından bağımsızdır. Demek ki, bir adet insan hatası bile bir aracı kurumun hem maddi, hem de manevi (itibar) olarak zarar görmesine yol açabilir. Kendimizi FX Piyasaları Global Davranış Kuralları ile bağlayarak, yazılım çözümlerimizi kullanan müşterilerimize bu ilkelere uygun hareket etmek, insan hatalarını azaltmak, denetim masraflarından tasarruf etmek ve kurumsal itibarlarını korumak hususlarında yardımcı olduğumuz kanaatindeyiz.

Bu konuda, işlem gerçekleşmesi ile ilgili olan 9 ve 10 No.lu ilkelere örnek olarak bakabiliriz.

9. İLKE: Piyasa katılımcıları, sahip oldukları yetki çerçevesinde emirleri adil ve şeffaf bir şekilde işleme almalıdır.

10. İLKE: Piyasa katılımcıları emirleri adil ve şeffaf bir şekilde, ve emrin tipine göre gerekli olan hususları dikkate alarak işleme almalıdır.

Teknoloji sayesinde bu ilkelere uyum otomatik olarak sağlanmaktadır. Emir gerçekleştirme platformumuzda tüm emirlerin elektronik olarak ve kurallar dahilinde işleme alındığını garanti edebiliyoruz. Emirlerin zaman damgası ile takip edilmesi de şeffaflık konusunda bir tereddüde mahal vermemektedir. İnsan öğesi, ve dolayısıyla insan hatası ortadan kaldırılmıştır.

Risk yönetimi ve yasal uyum hususlarında, özellikle de 26, 27 ve 30. ilkeler bağlamında, teknoloji yine işinizi görmektedir:

26. İLKE: Piyasa katılımcıları, döviz piyasaları ile ilgili maruz kaldıkları riskleri tespit etmek ve yönetmek için sistemler ve iç kontrol mekanizmaları kullanarak uygun bir risk yönetimi çerçevesi oluşturmalıdır.

Teknoloji, risk yönetimini bir risk olmaktan çıkarmaktadır. Kredi motorumuz ve risk yönetim sistemimiz sayesinde, müşterinin kredi riskinin ve aracı kurumun likidite sağlayıcılara başvurma riskinin takibi teknoloji ile halledilmektedir. Aracı kurumlar likiditeyi gerçek zamanlı takip ederek likidite sağlayıcısına bağlı kalmaksızın potansiyel riski görebilmektedir. 2015’teki Swiss National Bank krizinde görülen sorunların bazıları bu şekilde ortadan kalkmaktadır.

27. İLKE: Piyasa katılımcılarının döviz piyasalarındaki alım-satım faaliyetleri ile ilgili olan riskleri sınırlama, izleme ve kontrol etme amaçlı uygulamaları bulunmalıdır.

30. İLKE: Piyasa katılımcılarının piyasa riskinin doğru ve zamanında ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması ve yönetilmesine dair prosedürleri bulunmalıdır.

3 ve 34 No.lu ilkelerde değinilen operasyonel ve teknolojik riskler için ise, beyaz atlı şövalyedir. Operasyonel risk:

33. İLKE: Piyasa katılımcılarının iş sürekliliği planları hazır bulunmalıdır. Söz konusu plan döviz piyasası işlemlerinin doğasına, ölçeğine ve sofistikasyon düzeyine uygun olmalıdır. Büyük bir felaket durumunda, önemli alım-satım platformlarına, ödeme sistemlerine ve diğer önemli hizmetlere erişimin kesilmesi gibi durumlarda söz konusu plan hızlı ve etkin bir şekilde devreye alınabilir nitelikte olmalıdır.

Teknoloji riski:

34. İLKE: Piyasa katılımcıları teknolojik sistemlerin (yazılım ve donanım) kullanılmasından veya bunlara bağımlı olmaktan kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlara karşı önlemlerini almış olmalıdır.

Yazılım, her şeyi takip etmeyi olanaklı kılmaktadır. Operasyon ve teknoloji riskleri için dahi bu geçerlidir. Yazılım çözümleri kullanmaktaysanız, veri merkezinin veya ağ bağlantısının yitirilmesi gibi felaketlere karşı, piyasa verileri birden çok mekanda canlı kayıt olarak tutulabilir. Böylece, bir taraf çöktüğünde diğer taraf devreye girebilir. Teknolojik çözümler ilk kez devreye alındığında bu tip riskler ilk akla gelen şey olmaz, fakat iş sürekliliği ve kurtarma planlarının mevcut olması önemlidir. Risklerden ve krizlerden kaçınılmış olur.

50. İlkede değinilen ödeme riski gibi diğer risk yönetimi konularına uyum için ise, maruz kalınan riskleri izlemeye yarayan sistemler kullanılabilir. Gerektiğinde bu pozisyonlar kapatılarak ve ödemeleri gerçekleştirilerek önlem alınabilir.

FX Piyasaları Global Davranış Kurallarının 44 No.lu ilkesi ise, şunu gerektirmektedir:

…alım-satım verileri ön ofis sistemlerinden operasyon sistemlerine uçtan uca otomasyon yöntemi ile aktarılmalıdır.

Buna göre manuel işlemlerden kaçınmak, uçtan uca otomasyon uygulamak gerekir. Örneğin, veriler bir sistemden diğerine manuel giriş yöntemi ile geçirilmemelidir. Otomasyon yazılımları sayesinde bunun gibi manuel işler yapılmaz ve insan hataları da ortadan kalkar.

Para ve teknoloji yıllardır flört ederken, son zamanlarda evliliğin eşine geldiler. Yazılım çözümlerindeki ilerlemeler sayesinde, aracı kurumların ve borsaların FX Piyasaları Global Davranış Kurallarında yer alan zorunlulukları yerine getirmemeleri için bir sebep kalmamıştır.

JON LIGHT
JON LIGHT
Alım-Satım Çözümlerinden Sorumlu Yönetici, Devexperts